Her vil snart komme en side om mine interesser,
nemlig slægtsforskning og lokalhistorie.
PÅ GENSYN

Web-almanakken Århus NV

Carpe Diem - Grib dagen
Dagen i dag, du bruge kan
både med følelse og forstand.
Andre du møder på din vej,
påvirket bli'r af dig.
Giv dem et smil, det varmer enhver
mere end penge, er det jo værd.
Deler du glæden ud min ven,
se, hvor du får igen.
Afrivningskalender
Juli måned: der er 31 dage i måneden.
Solopgang   1. juli 04:37 sol ned  1. juli 22:11.
Dagens længde 1. juli  17:35, siden sommer solhverv er dagen aftaget med 0:07
Solopgang 31. juli 05:21 sol ned 31. juli 21:32.
Dagens længde 31. juli 16:10, siden sommer solhverv er dagen aftaget med 1:33
 Nymåne Ny måne 10. juli 3:17, Fuldmåne Fuldmåne 24. juli 4:36.

  
Officielle danske flagdage i juli Dansk flag
29. juli flages med det Færøske flag Merkiðg
Militære flagdage  i juli  Dansk flag
1. juli Slaget i Køge Bugt 1677
6. juli Slaget ved Fredericia 1849
25. juli Slaget ved Isted 1850
Ferie:
Juli måned forbindes med højsommer og ferie. Den første danske ferielov er fra 13/4 1928 og fra da af blev det efterhånden almindeligt for alle klasser i samfundet at holde ferie. Før den tid kendes fra 1700tallet organiseret ferie, men kun for den velhavende del af befolkningen, fra 1800tallet begyndte også det bedrestillede borgerskab at holde fridage om sommeren. 
Kildetiden midsommer til den 2. juli Vor Frue Dag
Helligkilder - Kildemarkeder
Læs mere  [Klik her]
I juli måned skal man vogte sig for:
stærke drikke, for megen søvn, svedbad, åreladning, varm mad og ukyskhed. 
Juli måneds vers
"Nu skærer jeg Rugen, kører hjem mit hø,
og det som vådt er, må jeg strø.
Hundedagene går nu an med magt
derfor giver jeg nu på min sundhed agt." 

Vejrvarsler for juli måned

 • Mange hvide skyer på himlen giver en streng vinter med megen sne.

 • Når juli viser sig varm og klar, vi oftest i julen kulde har..

Sommerferie ved strand 

Tycho Brahes-dage. dage hvor alting går en i mod
Juli: 17. og 21..

  2. juli: Maria besøgelses dag

 • Som vejret er på den ene Vor Frue dag således skal det i følge gammel folketro også blive på den følgende Vor Frue dag (15. august).
  Som vejret er denne dag således skal det også blive til Olsmesse 29/7.
  I Nordisk folketradition hed det sig at regner det på denne dag, vil det fortsætte i fyrre dage og nætter.

 • Læs mere om Maria Besøgelsesdag [Klik her]

6. juli: Dions dag eller Hellig Niels

Hellig Niels prins af Danmark og lokal helgen for Aarhus egnen
Niels er født ca. 1150 hans far var Kong Knud Magnussen, hans mor var en frille, der døde i barselsseng.
Legenden fortæller, at kong Knud under et ophold i Haderslev af en stjernekyndig får fortalt, at der den nat skulle avles en dreng, der skulle blive stor for både Gud og mennesker. Kongen beslutter sig for at blive far til denne dreng, og lader sig bringe en ædelbåren pige.
Niels var tilknyttet Aarhus egnen hvor han boede dels i Viby dels i Skiby i Harlev sogn.
På grund af undere og varsler der indtraf omkring Niels, mens han levede og senere ved hans grav, fik han sit tilnavn. Hellig Niels opnåede dog aldrig pavestolens anerkendelse. Men af mange beretninger om undere knyttet til ham kan nævnes denne:
En dag da kong Valdemar II rider på falkejagt dør falken pludselig i hans hånd. Efter at Kongen har lovet en mark sølv til Hellig Niels kommer falken igen til live. [Læs mere om Hellig Niels [Klik her]

8. juli: Kjelds dag

Kjelds dag - oprindelig efter missionsbiskop Killian af Würtzburg, som led døden martyrdøden i år 689. Navne forvirringen kommer af sammen blandingen med mindet om den fromme Sankt Kjeld, som i 1147 blev provst i Viborg. Det fortælles, at han engang fik slukket en brand alene ved bønner fra kirkens tag. Danske Sankt Kjeld blev ophøjet til helgen i 1188.

Dagen kaldtes også for Kjeld sviebyg, denne dag var der mange varsler angående den kommende høst af byggen.
Når solen skinner stærkt 8. juli så svir han byggen af.
Blæser det stærkt fra øst svies byggen, det vil sige at kerne udtørres.
Når det blæser fra sydøst bliver byggen svang det vil sige at byggen får tomme kerner.
Hvis tørken har været hård ved byggen, men nåede man alligevel over Kjeld sviebygs dag uden den var gået af grøde, så kunne man alligevel forvente et rimeligt udbytte af den.

10. juli:  Knud Konges dag  [Læs mere om drabet på Kong Knud]

 • "Knud Konges tørke gør bønders tanker mørke", dvs. at høsten ikke bliver god.

 • Et gammelt ordsprog siger Skt. Knud driver bonden med leen ud; dagen kaldtes derfor også Lee-Knud; den dag begynder høsleten.

 • På denne dag i 1920 rider Kong Christian den Tiende over den gamle dansk-tyske grænse ved Kongeåen og tager officielt det Sønderjyske område i besiddelse, som har været under tysk styre siden 1864.

Rider over grænsen 1920 

13. juli: Margrethes dag

Regner det på denne dag, får bonden ikke sit hø hjem, men det resikerer at rådne på marken. I nogen egne af landet kaldtes dagen derfor Margrethe råddenhø. Regnen vil også ødelægge høsten af hasselnøder. De mere bramfrie blandt bønderne sagde: Margrethe pisser på høstakkene og Margethe pisser på nødderne.

Fruentimmmerugen
i en gammel bondepractica kan vi læse dette om den uge der tidligere blev kaldt for Fruentimmmerugen

Fruentimmmugen fra den 19. Juli til den 24. Juli kaldtes i ældre kalendere for Fruentimmerugen da alle dage i denne uge har kvindenavne Sara, Margretha, Johanna, Magdalene, Emma, Kristina. I det gamle bondesamfund havde man en forestilling om at Fruentimmerugen bød på mere regn end andre uger i sommeren. Ugen blev derfor også i folkemunde kaldt for Pis-ugen.

19. juli Sara i den nye kalender hedder dagen Jutas, denne dag må det helst ikke regne for så bliver der ingen kerner i nødderne.
På Margareta (20/7) der vil bonden helst ikke have at det regner, for så bliver det vanskeligt at bjærge høet.
Johanna (21/7) forudsiger ikke vejret overhovedet.
Magdalene (22/7) siges det at Magdalene har let til tåre.
Emma (23/7) hvis det denne dag er varmt og lummert kan det alligevel nå at blive et godt år.
Kristina (24/7) for denne dag er der ingen forudsigelser om vejret
For at der skal blive syv dage i ugen siger, man at Jacobsdag den 25. juli afslutter Fruentimmerugen. Nogle steder siger man dog at Frederiksdag den 18. juli indleder Fruentimmerugen.
Regncejr 
 

19. juli: Justas dag

 • Regner det på denne dag, er der ingen kerner i nødderne.

22. juli: Maria Magdalenas dag

 • Det regner ofte på denne dag, og den Sibylle vejrspådom siger da også, Maria har let til tårer.
  Hundedagene begynder (Fra 22. juli til 22. august)
  Som hundedagene starter vil de slutte.
  Som vejret er på den første hundedag sådan vil vejret være i den første halvdel af hundedagene og den sidste halvdel vil vejret være modsat
  Efter hundedagene kommer der ni kattedage, og hvis vejret i hundedage har været slemt, så vil det være endnu være i kattedagene, for vejret vil altid være være i kattedagene .
  Varsler for den kommende vinter:
  Er der i hundedagene mange hvide skyer på himlen vil der komme megen sne i den kommende vinter
  Hvis skyerne i hundedagene ligner hatte med hvide kanter kan der forventes megen sne i den kommende vinter.

25. juli: Jacobs dag

 • Skinner solen klart denne dag, kan der ventes en streng vinter.
  Regner det på denne dag, bliver vinteren mild.

29. juli: Sct. Olufs  dag, Ólavsøka, Færøernes nationaldag Læs mere [klik her]

 • Fuldmåne på denne dag giver en streng vinter
  Er Sct. Oluf våd, vil bonden høste med megen gråd
  Møder Sct. Oluf med regn er det intet godt tegn .

FredsduenDenne fredsdue flyver fra hjemmeside til hjemmeside
gennem så mange lande som muligt.
Tag duen med dig, og sæt den på din hjemmeside.

This dove of peace flies from site to site
through as many countries as possible.
Take the dove with you and put it on your website.
 
Forrige måned - Næste måned  Andre intresante steder
Tilst 200 år fra landsbysamfund til global forsted [Klik her] - Konger/Dronninger/Elskerinder [Klik Her]