Sophie Magdalene af
Brandenburg-Kulmbach

 
Dansk dronning

Sophie blev født 28. november 1700 i Schönberg ved Lauf og var datter af markgreve Christian Heinrich og markgrevinde Sofie Kristiane af Wolfstein. og blev, via ægteskab med Kronprins Christian -den senere Christian VI-, dronning af Danmark. Sammen fik de børnene Prins Frederik den senere Kong Frederik d. V og Prinsesse Louise.

Efter sin mands Kong Christian d. V's død bosætter hun sig på Hirscholm slot hvor hun lever i 24 år som enkedronning.

Dronningen dør på Christiansborg Slot 27. maj 1770, og bliver gravsat i Roskilde Domkirke i et siderum til Frederik V´s kapel.

 

Meget i mod hvad der var skik og sædvane for kongelige ægteskaber fik prins Christian af sin fader Kong Frederik d. IV lov til selv at finde sin dronning.
På en rejse til Europas fyrstehuse for at finde en passende ægtefælle mødte Kronprins Christian sin kommende hustru hos den Polske Dronning på slottet Pretzsch. Selvom Sophie Magdalene ikke var noget godt parti, faderens markgrevskab var ganske lille, så gav Kong Frederik d. IV alligevel lov til ægteskabet og brylluppet blev holdt den 7. oktober 1721 på slottet Pretzsch, Christian var da stadig Kronprins.
Da Kong Frederik d. IV dør i 1730. Bliver parret salvet som Konge og Dronning ved en ceremoni i 1731. Sophie Magdalene havde et dårligt forhold til Anna Sophie Reventlow hendes svigerfars anden dronning, som hun konsekvent omtalte som ”die Hure..!”. Så da parret skulle krones fik hun fremstillet en ny dronningekrone da hun nægtede at bære den samme krone som Anna Sophie.

Sophie Magdalene var dybt religiøs og ligesom Kronprins Christian stærkt påvirket af pietismen. Deres psyke og holdning var meget ens hvilket gjorde deres forhold meget harmonisk og det har gjort det svært for eftertidens skelnen af rollefordelingen.
Dronningen glemte heller aldrig hendes familie hun fik adskillige af dem til Danmark således blev hendes søster enkefyrstinde Sophie Caroline af Ostfriesland indsat som abbedisse på Vallø Kloster.
Dronningens moder markgrevinde Sofie Kristiane af Kulmbach, som meldte sin ankomst under dronningen første graviditet i 1723, blev indlogeret på Sorgenfri Slot i Kongens Lyngby, hvor hun blev resten af sit liv Endelig blev to af dronningens brødre danske admiraler.

På parrets 11 års bryllupsdag i 1732 indstifter Dronning Sophie Magdalene De l’Union parfaite -den fuldkomne forenings orden – som en hyldest til ægteskabet. Det blev den første danske orden der også kunne tildeles kvinder. Den blev ofte givet til ægtepar der havde haft et langt og lykkeligt ægteskab. Ordenen blev uddelt indtil Enkedronningen døde i 1770.
Vallø slot med Vallø Kloster
Dronningen glemte aldrig at hun kom fra et fattigt fyrstehus og i1738 oprettede Dronning Sofie Magdalene "Vallø Adelige Frøkenkloster".
Der skulle være en Abbedisse, en Dekanesse og der måtte bo 12 Stiftsdamer af ædel byrd (Med 16 aner). Abbedissen skulle helst være en prinsesse eller en anden kongelig person. Dekanessen skulle være enke og af 1. Rangklasse. Ingen mænd måtte overnatte på slottet.
Dronningens søster enkefyrstinde Sophie Caroline af Ostfriesland blev indsat som abbedisse på Vallø Kloster.

Her til højre ses slottet Pretzch  Slottet Pretzch Slottet Schönburg Her til venstre ses slottet Schönburg